הורה/מלווה יקר!
אנא קרא עד הסוף וסמן בתיבות

אישור השתתפות ותקנון

האם המשתתף היה מאושפז או ביקר בבית החולים ב6 החודשים האחרונים
האם המשתתף סובל ממחלה כרונית ו/או מקבל תרופות על בסיס קבוע

תודה. נשלח בהצלחה